Ο Ελληνορωσικός Πολιτιστικός  Σύλλογος Φιλίας και Συνεργασίας Νομού  Μαγνησίας έδωσε διάλεξη στις 12 Μαΐου με τίτλο «Η Ρωσική Θρησκευτική Φιλοσοφία. Αντιπρόσωποι και Προβλήματα», την οποία διαβάστηκε από τον  Δημήτρη Μπαλτά – Διδάκτορα Φιλοσοφίας, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νέας Ιωνίας Βόλου.
Ο Δημήτρης Μπαλτάς είναι από τον Βόλο. Την περίοδο 1987-1991 σπούδασε στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ασχολείται με ζητήματα βυζαντινής και ρωσικής φιλοσοφίας.
       Στο τέλος της διάλεξης υπήρξε μια συζήτηση.
Διάλεξη με τίτλο «Η Ρωσική Θρησκευτική Φιλοσοφία. Αντιπρόσωποι και Προβλήματα»