Από 1 έως 21 Σεπ, 2017 σε ένα προάστιο της πόλης της Ανάπα (Ρωσία) στο «ΚΤΗΜΑ Οινοποίησης Karakezidi» υλοπιείται το διεθνές προγράμματο «Συνέργεια Τέχνης», το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργαστηρίων και υπαίθρια κεραμικά. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε από τη γαλλική αργίλου Claude Aussage ένας μοναδικός κλίβανος καύσης ξύλου (Noborigama).
Η ιδέα της υλοποίησης αυτού του έργου ανήκει στους καλλιτέχνες κεραμικής τέχνης του “Ceramics Studio 4Ra” – Έλενα Ιλιουσόνοκ και Αλέξανδρο Σισογιέφ.
12 καλλιτέχνες-κεραμικοί δημιουργούν τα έργα τους στο έδαφος του οινοποιείου. Έφθασαν από διάφορες περιοχές της Ρωσίας, της Γεωργίας, της Γαλλίας, της Ελλάδας εκπροσωπείται από την Ευτυχία Μόρου από τον Βόλο και τη Μαριάννα Γκούντουβα από τη Λάρισα (αδελφοποιειτή πόλη με την Αναπά). Η Μαριάννα Γκουντοβά, κεραμίστρια  της Λάρισας, άναψε πρώτα τον φούρνο!
Τους Έλληνες καλλιτέχνες έστειλε στο συμπόσιο το Συμβούλιο του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού  Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας  Ν. Μαγνησίας.
Υπάρχει μία  παράδοση  πριν  από  την έναρξη  του  νέου Noborigam  για να της δώσει ένα γυναικείο  όνομα. Το Noborigam ονομάστηκε  Καλή Τύχη!
21 Σεπτεμβρίου θα είναι η παρουσίαση των έργων.
Ευχόμαστε σε όλους τους συμμετέχοντες δημιουργική επιτυχία!
Διεθνές Συμπόσιο Κεραμικής Τέχνης