Διεθνές Συμπόσιο Κεραμικής Τέχνης

Διεθνές Συμπόσιο Κεραμικής Τέχνης

Από 1 έως 21 Σεπ, 2017 σε ένα προάστιο της πόλης της Ανάπα (Ρωσία) στο «ΚΤΗΜΑ Οινοποίησης Karakezidi» υλοπιείται το διεθνές προγράμματο «Συνέργεια Τέχνης», το οποίο περιλαμβάνει τη διεξαγωγή εργαστηρίων και υπαίθρια κεραμικά. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε και σχεδιάστηκε